Chương trình nối nhịp bờ vui

Khánh thành cầu Mỹ Phú tại Cà Mau
Khánh thành cầu Mỹ Phú tại Cà Mau

Ngày 30/9/2017 hội từ thiện Chùa Long Phước quận Bình Thạnh phối hợp  với chính quyền địa phương làm lễ khánh thành cây cầu Mỹ Phú tại xã Tạ An Khương huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau. 

Xem thêm