Tịnh độ

Nghiệp ai nấy mang, duyên ai nấy hưởng
Nghiệp ai nấy mang, duyên ai nấy hưởng
Nếu chúng ta hiểu rõ Nghiệp luật, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm thấy sống một cuộc đời Lương Thiện quan trọng đến như thế nào trong khi chúng ta còn sống. Đợi đến lúc chết thì sẽ quá muộn.
Xem thêm